Kontakt

StartKontakt

Oddział Ginekologii Onkologicznej i Radioterapii (Oddział B)
– sekretariat: 58 584 4510
– dyżurka pielęgniarek: 58 584 4512

Oddział Chemioterapii Onkologicznej i Radioterapii (Oddział C)
– sekretariat: 58 584 4420
– dyżurka pielęgniarek: 58 584 4422

Rejestracja Pracowni Teleradioterapii
58 584 4598
58 584 4599

Sekretariat Oddziału Dziennego Chemioterapii
58 584 4400
58 584 4419

Poradnia Onkologiczna – rejestracja
58 727 05 05