Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

Sekretariat Kliniki – oddziały stacjonarne
tel.: 58 349 22 71
fax: 58 349 22 15

Oddział Ginekologii Onkologicznej i Radioterapii (Oddział B) – dyżurka pielęgniarek
tel.: 58 349 22 73

Oddział Chemioterapii Onkologicznej i Radioterapii (Oddział C) – dyżurka pielęgniarek
tel.: 58 349 22 76

Rejestracja Pracowni Teleradioterapii
tel.: 58 349 22 55
fax: 58 349 22 78

Sekretariat Oddziału Dziennego Chemioterapii
tel.: 58 349 29 10

Poradnia Onkologiczna – rejestracja
tel.: 58 727 05 05