Badania kliniczne

StartBadania kliniczne
Rozwiń

W 2000 roku przy Klinice Onkologii i Radioterapii zostało utworzone Centrum Badań Klinicznych i było pierwszą tego typu jednostką w kraju. Centrum koordynuje przebieg badań w Klinice zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Deklaracją Helsińską, dzięki czemu chorzy zostają objęci opieką na jak najwyższym poziomie. Wszystkie badania zostają wcześniej zaaprobowane przez Komisję Etyczną oraz Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w Warszawie, co gwarantuje ich wartość oraz bezpieczeństwo. Centrum Badań Klinicznych nadzoruje przebieg wielu akademickich projektów międzynarodowych we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz organizacjami takimi jak EORTC, CEEOG, IBCSG, BIG czy CECOG, w wyniku czego Klinika ma możliwość udziału w unikalnych międzynarodowych badaniach klinicznych. Dzięki prowadzonym badaniom zostają wprowadzane nowe technologie i standardy w leczeniu nowotworów, co sprawia, że coraz bardziej poprawia się czas i jakość życia chorych. Kilka badań z udziałem naszej jednostki spowodowało zmianę standardów leczenia na świecie. W Klinice prowadzone są badania w leczeniu nowotworów min. głowy i szyi, piersi, płuca, żołądka, nerki i jelita grubego i innych nowotworów.

Poniżej aktualnie prowadzone projekty:

Rozpoznanie Protokół Tytuł badania Zespół badawczy Koordynator
płuco – NDRP BO40336 ALINA Randomizowne, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo alektynibu w terapii adjuwantowej w porównaniu z adjuwantową chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów poddanych całkowitej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanie IB(guzy ≥ 4cm)-IIIA z rearanżacją w genie kinazy chłoniaka anaplastycznego prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
płuco – NDRP Ef-24 LUNAR Otwarte, Randomizowane badanie zasadnicze oceniające terapię zmiennymi polami elektrycznymi w skojarzeniu z inhibitorami PD-1 lub docetakselem jako terapię drugiego rzutu raka NSCLC prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Anna Gładysz
tel. 58 584 4415
płuco – NDRP B-FAST (BO29554) Wieloośrodkowe badanie II/III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi (leczenie I rzutu, mut. ALK, ROS i TMB) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP EF 25 Główne, otwarte, randomizowane badanie radiochirurgii z lub bez terapii guza polem elektrycznym (TTFields) u pacjentów z 1-10 przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
płuco – NDRP D9103C00001/ PACIFIC 4 Międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie III fazy, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójne ślepej próby i randomizacji, kontrolowane placebo, z durwalumabem po radioterapii stereotaktycznej (SBRT) w leczeniu pacjentów z NSCLC w stopniu I/II bez zajęcia węzłów chłonnych prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
lek. Małgorzata Łazar-Poniatowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP PACIFIC 5 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające durwalumab w terapii konsolidacyjnej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (w III stadium zaawansowania), u których nie wystąpiła progresja po definitywnej, opartej na pochodnych platyny chemioterapii (PACIFIC 5). prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Anna Wrona
lek. Małgorzata Łazar-Poniatowska
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP BMS 209-73L Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 oceniające stosowanie niwolumabu w skojarzeniu z jednoczesną chemioradioterapią (CCRT), a następnie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem lub niwolumabu w skojarzeniu z CCRT, a następnie niwolumabu w monoterapii w porównaniu ze stosowaniem CCRT, a następnie durwalumabu u pacjentów z nieleczonym wcześniej, zaawansowanym miejscowo niedrobnokomórkowym rakiem płuca dr Krzysztof Konopa
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP SKYSCRAPER-01/ GO41717 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne III fazy z zastosowaniem tiragolumabu, przeciwciała anty-TIGIT, w połączeniu z atezolizumabem w porównaniu do placebo z atezolizumabem u pacjentów wcześniej nieleczonych z lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z wysoką ekspresją PD-L1 (SKYSCRAPER-01) prof. Jacek Jassem
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP SKYSCRAPER-03/ GO41854 Randomizowane, otwarte badanie fazy III oceniające skojarzone leczenie atezolizumabem i tiragolumabem w porównaniu do durwulumabu u chorych z miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w III stadium zaawansowania, u których nie wystąpiła progresja choroby po jednoczasowej chemioterapii opartej na związkach platyny (SKYSCRAPER-03) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
prof. Jacek Jassem
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP LIBRETTO-431/ J2G-MC-JZJC Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie trzeciej fazy porównujące leczenie preparatem LOXO-292 z leczeniem opartym na pochodnych platyny i leczeniem pemetreksedem z zastosowaniem lub bez zastosowania pembrolizumabu jako leczenie początkowe niedrobnokomórkowego raka płuc z obecnością fuzji genu RET z przerzutami lub w zaawansowanym stadium prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
płuco – NDRP MERMAID1/ D910MC00001 Randomizowane, wieloośrodkowe, badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepiej próby z kontrola placebo, oceniające durwalumab w leczeniu pacjentów z nie drobnokomórkowym rakiem płuc w II i III stopniu zaawansowania z minimalną chorobą resztkową po zabiegu chirurgicznym i terapii z intencją wyleczenia prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
dr hab. Andrzej Badzio
lek. Anna Kaczmarczyk
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP MERMAID2 Randomizowane, wieloośrodkowe, badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepiej próby z kontrola placebo, oceniające durwalumab w leczeniu pacjentów z nie drobnokomórkowym rakiem płuc w II i III stopniu zaawansowania z minimalną chorobą resztkową po zabiegu chirurgicznym i terapii z intencją wyleczenia (MeRmaiD-2) prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
dr hab. Andrzej Badzio
lek. Anna Kaczmarczyk
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
płuco – NDRP MARIPOSA NSC3003 Randomizowane badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem terapii skojarzonej Amivantamabem i Lazertinibem w porównaniu z terapią pojedynczym produktem Ozymertynibem w porównaniu z Lazertinibem stosowanych jako pierwsza linia leczenia u pacjentów z zaawansowanym lokalnie lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją EGFR
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Krzysztof Konopa
lek. Magdalena Błaszkowska
lek. Hanna Liberek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
Joanna Karczewska
tel. 58 584 4475
płuco – NDRP PAPILLON NSC3001 Randomizowane otwarte badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem terapii skojarzonej Amivantamabem wraz z leczeniem Karboplatyną-Pemetreksedem, w porównaniu z leczeniem Karboplatyną-Pemetreksedem u pacjentów z zaawansowanym lokalnie lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją EGFR z insercją w obrębie eksonu 20 – przejście na leczenie Amivantamabem w monoterapii
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Krzysztof Konopa
lek. Magdalena Błaszkowska
lek. Hanna Liberek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
Joanna Karczewska
tel. 58 584 4475
płuco – NDRP CP-MGD019-01 Otwarte badanie I fazy, z fazami eskalacji dawki i rozszerzenia kohort, zastosowanego po raz pierwszy u człowieka badanego produktu leczniczego MGD019, będącego białkiem DART o podwójnej swoistości, wiążącym się z PD-1 oraz CTLA-4, u chorych na nowotwory w stadium nieoperacyjnym lub z przerzutami
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Magdalena Błaszkowska
lek. Hanna Liberek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
Joanna Karczewska
tel. 58 584 4475
płuco – DRP ADRIATIC Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie fazy III oceniające stosowanie durwalumabu lub durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem jako leczenia konsolidacyjnego u pacjentów z ograniczoną postacią drobnokomórkowego raka płuca, u których nie wystąpiła progresja po jednoczasowej chemioradioterapii dr hab. Andrzej Badzio
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
pierś BEGONIA – D933LC00001 Wieloośrodkowe, dwuetapowe badanie fazy 1b/2, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo durwalumabu (MEDI4736) w połączeniu z paklitakselem i nowymi terapiami onkologicznymi oraz durwalumabu (MEDI4736) z paklitakselem w pierwszej linii leczenia przerzutowego, potrójnie negatywnego raka piersi (BEGONIA)
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
pierś APALLACHES – EORTC Badanie fazy II dotyczące leczenia uzupełniającego palbocyklibem jako alternatywy dla chemioterapii u pacjentów w starszym wieku z wczesnym stadium raka piersi ER+/HER2- z grupy wysokiego ryzyka dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
pierś WO41554 Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo GDC-0077 plus palbocyklib i fulwestrant w porównaniu do placebo plus palbocyklib i fulwestrant u pacjentów z mutacją PIK3CA w miejscowo zaawansowanym, przerzutowym, hormonozależnym HER2-negatywnym raku piersi prof. Jacek Jassem
dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
pierś BO41843 Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie zaślepionej próby i kontrolowane przy użyciu placebo badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia GDC-9545 i palbocyklibu w porównaniu ze skojarzeniem letrozolu i palbocyklibu u kobiet z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, HER2-ujemnym rakiem piersi z dodatnimi receptorami estrogenowymi dr hab. Elżbieta Senkus
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
pęcherz D933SC00001/ NILE Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem durwalumabu w skojarzeniu z chemioterapią standardową, durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem i chemioterapią standardową oraz samej chemioterapii standardowej u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym prof. Renata Zaucha
lek. Agata Kacprowska
lek. Dagmara Buczek
dr Ewa Bednaruk-Młyński
dr Katarzyna Matuszewska
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
pęcherz 42756493BLC2003/ THOR-2 Randomizowane badanie kliniczne fazy 2 z erdafitinibem w porównaniu z dopęcherzową chemioterapią stosowaną z wyboru, u pacjentów z nienaciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego (NMIBC) wysokiego ryzyka, z nawrotem po leczeniu kuracją Bacillus Calmette-Guérin (BCG) i potwierdzonymi mutacjami lub fuzjami genu FGFR prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Matuszewska
lek. Kacper Winiarski
Agnieszka Kukowska
tel. 58 584 4416
pęcherz D933RC00001/ NIAGARA Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z gemcytabiną+cisplatyną w ramach leczenia neoadjuwanowego, a następnie stosowania durwalumabu w monoterapii w ramach leczenia adjuwantowego, u pacjentów z rakiem pęcherza naciekającego na mięśniówkę prof. Renata Zaucha
lek. Agata Kacprowska
lek. Dagmara Buczek
dr Ewa Bednaruk-Młyński
dr Katarzyna Matuszewska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
prostata 64091742PCR3001 Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3, mające na celu porównanie terapii niraparibem w skojarzeniu z octanem abirateronu oraz prednizonem względem terapii octanem abirateronu oraz prednizonem w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
dr Katarzyna Matuszewska
prof. Jacek Jassem
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
prostata PRIMORDIUM Randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa dodania Apalutamidu do radioterapii i agonisty LHRH u pacjentów z wysokiego ryzyka hormonowrażliwym rakiem prostaty z dodatnim wynikiem badania PSMA-PET, z fazą obserwacji pacjentów z ujemnym wynikiem badania PSMA-PET prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Matuszewska
lek. Anna Romanowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
prostata 64091742PCR0002 Badanie biomarkera mające na celu określenie częstości defektu naprawy DNA u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Matuszewska
lek. Anna Romanowska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
prostata CAPItello-281 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kapiwasertybu i abirateronu w porównaniu do placebo i abirateronu w leczeniu chorych z noworozpoznanym rozsianym hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego (mHSPC) z niedoborem PTEN prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Matuszewska
lek. Anna Romanowska
lek. Dagmara Buczek
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
prostata 67652000PCR1001 Otwarte, randomizowane badanie kliniczne mające na celu ocenę względnej biodostępności i biorównoważności preparatów złożonych z niraparibu i octanu abirateronu w ustalonej dawce w porównaniu z niraparibem i octanem abirateronu podawanymi łącznie jako pojedyncze produkty u mężczyzn z rakiem prostaty
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
lek. Magdalena Błaszkowska
lek. Hanna Liberek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
Joanna Karczewska
tel. 58 584 4475
głowa i szyja BO42533 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II oceniające atezolizumab z tiragolumabem i atezolizumab z placebo jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym PD L1-dodatnim rakiem kolczystokomórkowym głowy i szyi dr Katarzyna Matuszewska
dr Ewa Bednaruk-Młyński
lek. Ewa Pawłowska
prof. Jacek Jassem
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
guzy lite D967VC00001 – DESTINY-PanTumor02 Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania trastuzumabu derukstekanu (T-DXd, DS-8201a) w leczeniu wybranych nowotworów wykazujących ekspresję receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) (DESTINY-PanTumor02) prof. Jacek Jassem
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Kowalczyk
prof. Renata Zaucha
lek. Tomasz Sawicki
dr Katarzyna Matuszewska
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
guzy lite BO41932 – TAPISTRY Badanie platformowe fazy II oceniające leczenie z zakresu immunoonkologii precyzyjnej o podejściu tumor-agnostycznym nakierowane na mutacje somatyczne występujące w nowotworze prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
dr Anna Wrona
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
Agnieszka Pliszka
tel. 58 584 4408
guzy lite 01FGFR2018 Otwarte, wieloośrodkowe badanie I fazy z eskalacja dawki do oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki produktu CPL304110 podawanego doustnie dorosłym uczestnikom z zaawansowanymi guzami litymi.
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
guzy lite 1336-0011 BOEHRINGER Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy Ib mające na celu określenie dawki preparatu BI 836880 stosowanego w skojarzeniu z preparatem BI 754091, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę, farmakodynamikę i skuteczność leczenia u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niepłaskonabłonkowym nie drobnokomórkowym rakiem płuca oraz innymi guzami litymi.
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Krzysztof Konopa
lek. Hanna Liberek
lek. Magdalena Błaszkowska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
guzy lite BP 41628 Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 1A/1B oceniające bezpieczeństwo stosowania i aktywność przeciwnowotworową eskalowanej i rozszerzonej dawki produktu RO7284755, wariantu immunocytokiny IL-2 (IL-2V) skierowanego w PD-1, stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z atezolizumabem u pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi.
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Ewa Szutowicz
dr Krzysztof Konopa
lek. Patrycja Szczurkowska
lek. Magdalena Błaszkowska
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
guzy lite TPX-0005-01 Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne 1/2 fazy przeprowadzane pierwszy raz z udziałem ludzi, dotyczące bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i aktywności przeciwnowotworowej TPX-0005 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi z rearanżacją genów ALK, ROS1 lub NTRK1-3 (TRIDENT-1)
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
dr Anna Wrona
dr Krzysztof Konopa
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
Joanna Karczewska
tel. 58 584 4475
guzy lite BP40087 Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, zakładające zwiększenie dawki, badanie fazy IA/IB, mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmokokinetyki i wstępną ocenę aktywności przeciwnowotworowej preparatu RO7122290- białka aktywującego fibroblasty A (FAP) ukierunkowanego na 4-1BB ligand (CD137L), stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z atezolizumabem, z wcześniejszym lub bez wcześniejszego leczenia obinutuzumabem, u pacjentów z zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi (rak grasicy, TNBC – rak piersi).
Uwaga: zamknięta rekrutacja do kohorty z międzybłoniakiem opłucnej
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
lek. Magdalena Błaszkowska
lek. Hanna Liberek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
Joanna Karczewska
58 584 4475
guzy lite GCT1046-01 Pierwsze badanie z udziałem ludzi, otwarte, dotyczące zwiększenia dawki z kohortami rozszerzonymi, przeprowadzone w celu oceny bezpieczeństwa stosowania preparatu GEN1046 u pacjentów ze złośliwymi guzami litymi
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
prof. Rafał Dziadziuszko
prof. Jacek Jassem
lek. Hanna Liberek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
Joanna Karczewska
58 584 4475
żołądek MATTERHORN Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, oceniające durwalumab w skojarzeniu z chemioterapią FLOT w leczeniu neoadjuwantowym i adjuwantowym, a następnie durwalumab w leczeniu adjuwantowym u pacjentów z operacyjnym rakiem żołądka i połączenia przełykowo-żołądkowego (MATTERHORN) lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska
lek. Joanna Seredyńska
lek. Katarzyna Wierzbicka
dr Ewa Szutowicz
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
prof. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
prof. Jacek Jassem
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
żołądek D967LC00001 (DESTINY03) Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badania fazy 1b/2 z eskalacją dawki i rozszerzeniem, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę, immunogenności i aktywność przeciwnowotworową trastuzumabu derukstekanu (T-DXd) w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u dorosłych uczestników z rakiem żołądka z nadmierną ekspresją HER2 (DESTINY-Gastric03)
Miejsce wykonywania: OBKWF (Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz)
dr Anna Kowalczyk
dr Ewa Szutowicz
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
Zofia Specht-Szwoch
tel. 58 584 4417
Joanna Karczewska
58 584 4475
drogi żółciowe GO42661 Podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy II oceniające atezolizumab w skojarzeniu z lub bez bewacyzumabem w połączeniu z cisplatyną oraz gemcytabiną u pacjentów z nieleczonym, zaawansowanym rakiem dróg żółciowych dr Ewa Szutowicz
dr Krzysztof Konopa
lek. Joanna Seredyńska
prof. Jacek Jassem
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409
czerniak CA209-76K Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3., oceniające zastosowanie niwolumabu w immunoterapii adiuwantowej w porównaniu z placebo, po całkowitym wycięciu czerniaka w stadium IIB/C prof. Renata Zaucha
dr Katarzyna Sosińska-Mielcarek
dr Jacek Rutkowski
dr Anna Kowalczyk
prof. Jacek Jassem
Anita Zakrzewska
tel. 58 584 4409