Prezentacja jednostki

StartO nasPrezentacja jednostki
Rozwiń

Prowadząc leczenie chorych na nowotwory złośliwe przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leków przeciwnowotworowych, zespół tworzy nowoczesną jednostkę badawczą, której głównym kierunkiem działalności są tzw. badania translacyjne, łączące zagadnienia biologii molekularnej i kliniki wybranych nowotworów. Działalność naukowa realizowana jest m.in. we współpracy z wieloma międzynarodowymi organizacjami, np. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Central European Cooperative Oncology Group (CECOG), Hoosier Oncology Group (HOG) i International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).

Przykładem oryginalnych osiągnięć o dużym znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym jest wykazanie w raku płuca klinicznego znaczenia zaburzeń genu P53, obecności mutacji genów P53 i K-ras w wolnych od guza marginesach resekcji oraz rokowniczego znaczenia liczby kopii genu IGFR. Opracowano kilka oryginalnych biomarkerów nowotworowych (sygnatury rokownicze oparte na technikach molekularnych) u chorych na raka płuca. W międzynarodowej grupie badaczy opracowano także biomarker pozwalający przewidzieć wrażliwość raka piersi na antracykliny (sygnatura związana z molekularnymi cechami podścieliska nowotworu).

Klinika posiada własne Centrum Badań Klinicznych. Oferta usługowo-badawcza jednostki obejmuje szeroki zakres badań nowych substancji przeciwnowotworowych i technik radioterapii. Specjalnością jednostki jest opracowywanie i walidacja molekularnych testów rokowniczych i predykcyjnych, z realną możliwością ich późniejszego wdrożenia do praktyki klinicznej.

Prowadzone projekty badawcze:
- Molekularne i kliniczne aspekty raka płuca
- Mechanizmy oporności na leczenie celowane w raku płuca
- Molekularne i kliniczne aspekty przerzutów do mózgu
- Molekularne czynniki rokownicze w raku jelita grubego
- Molekularne i kliniczne aspekty raka piersi
- Nowe metody systemowego leczenia nowotworów litych