Oddział Ginekologii Onkologicznej i Radioterapii z Pracownią Brachyterapii

StartStruktura organizacyjnaOddział Ginekologii Onkolog...
Rozwiń

Budynek 4, parter
Sekretariat – tel.: 58 349 22 71, fax: 58 349 22 15
Dyżurka pielęgniarek – tel. 58 349 22 73
Ordynator: dr hab. Krystyna Serkies, prof. GUMed