Oddział Onkologii Klinicznej i Radioterapii

StartStruktura organizacyjnaOddział Onkologii Kliniczne...
Rozwiń

Budynek 4, parter
Sekretariat – tel.: 58 349 22 71, fax: 58 349 22 15
Dyżurka pielęgniarek – tel. 58 349 22 76
Ordynator: dr hab. Renata Zaucha, prof. GUMed